/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-04-13T20:22:47+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN SPIRAALCHECK.NL

Heb je vragen over de registratie van je spiraal of over deze voorwaarden? Stel ze ons gerust via info@spiraalcheck.nl.

1. Wie is wie?

In de algemene voorwaarden van Spiraalcheck.nl wordt jij als persoon aangeduid met ‘jij’, ‘je’ of ‘jouw’. Jij bent de persoon die haar spiraal heeft geregistreerd op Spiraalcheck.nl. Met de aanduiding ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, wordt Spiraalcheck.nl, gevestigd aan Hedeveld 26, 7603 TK, te Almelo bedoeld. Spiraalcheck.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59060468.

2. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 

Deze voorwaarden gelden als je jouw spiraal hebt geregistreerd en als je onze website bezoekt.

Er komt een overeenkomst tot stand wanneer je de verwijder datum van jouw spiraal en je gegevens hebt geregistreerd op Spiraalcheck.nl. We vragen je bij het registreren dan ook om akkoord te gaan met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website en bij het afronden van de registratie. We werken altijd op basis van deze algemene voorwaarden. We zullen hiervan afwijken, als we dit expliciet schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

3. Wat vragen we van je als de spiraal datum registreert?

Bij het registreren van het spiraal vragen we een aantal gegevens van je. Zorg dat deze gegevens altijd correct en volledig zijn. Wijzigen er gegevens? Geef dit zo spoedig mogelijk aan ons door via info@spiraalcheck.nl. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigen, zodat de herinneringen naar het juiste e-mailadres en mobiel nummer verstuurt kunnen worden.

4. Prijs per registratie?

Je betaalt een eenmalig bedrag per spiraal registratie. We behouden het recht om het bedrag per spiraal registratie aan te passen.

5. Hoe werkt de betaling?

Op het moment dat je jouw spiraal registreert, betaal je daar een eenmalig bedrag voor. De betaling kan per iDeal worden voldaan.

6. Kan ik de registratie annuleren?

Je kunt op elk gewenst moment jouw registratie annuleren/verwijderen. Stuur een e-mail naar info@spiraalcheck.nl met jouw e-mailadres en mobiel nummer, zodat we jouw registratie kunnen annuleren/verwijderen uit ons registratiesysteem. Je krijgt geen geld terug van de registratie.

7. Wat kun je van ons verwachten?

Na de registratie van de verwijder datum van het spiraal, slaan we jouw gegevens beveiligd op en zullen dit nooit met derden delen. We sturen je een halfjaar vóór de verwijder datum een e-mail en SMS op het op dat moment bekende e-mailadres en mobiel nummer. Dit doen we ook nog een keer een maand vóór de verwijder datum.

8. Hoe lossen we een geschil op?

Bij een geschil doen we ons best om samen tot een oplossing te komen. Als je niet tevreden bent, laat het dan spoedig weten. Komen we niet tot een oplossing, dan zullen we het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in Almelo. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9. Hoe gaan we om met overmacht?

Als er sprake is van overmacht, waardoor wij onze dienst niet kunnen leveren, dan zijn wij niet verplicht om de dienst aan te bieden. Ook het uitvoeren van andere verplichtingen uit onze overeenkomst is niet verplicht. Wat verstaan we onder overmacht:

  • één van onze leveranciers is zijn verplichtingen niet nagekomen;
  • storingen in de stroom- en/of internetvoorzieningen bij ons of onze leveranciers.

10. Waar kun je ons wel en niet voor aansprakelijk stellen?

Wil je ons aansprakelijk stellen voor schade, stuur dan eerst een ingebrekestelling. Beschrijf hierin waarvoor je ons aansprakelijk wilt stellen en waarom. Je geeft ons een redelijke termijn om te reageren of een oplossing te zoeken. Een oplossing kan bestaan uit het beperken of herstellen van de eventuele schade.

11. Wij zijn niet aansprakelijk voor:

  • Zwangerschap van de geregistreerde;
  • Zwangerschap ten gevolge van het niet ontvangen van een e-mail of SMS;Je bent zelf volledig verantwoordelijk om zwangerschap te voorkomen en een wijziging van de juiste gegevens ten alle tijden aan door te geven.

12. Wie is de eigenaar van de gegevens die je invoert?

De gegevens die je invoert in Spiraalcheck.nl, zijn altijd van jou. We zullen dus nooit het eigendom claimen van gegevens die je zelf hebt ingevoerd.

12. Jouw privacy: hoe gaan we daarmee om?

Jouw privacy is voor ons belangrijk. We zullen de nodige maatregelen nemen om aan de privacywet (AVG) te voldoen. Ook nemen we maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We maken gebruik van een SSL certificaat, wat ervoor zorgt dat de gegevens op de website zijn afgeschermd voor derden. Ook maken we gebruik van two factor authenticatie, wat ervoor zorgt dat pas toegang tot de backoffice verkregen kan worden door twee keer in te loggen met unieke wachtwoorden.

13. Kunnen we deze voorwaarden wijzigen? En wat kan jij dan doen?

We kunnen deze voorwaarden af en toe wijzigen. We laten je dit altijd ruim van tevoren per e-mail of via onze website weten. Ben je het niet met de wijziging eens, dan kan je onze overeenkomst opzeggen. Ontvangen we geen reactie van jou over de wijziging, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde voorwaarden.

14. Tot slot

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via info@spiraalcheck.nl.